Missie

Het corona virus heeft bijna alle landen in de wereld in zijn greep. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan hebben veel landen ingrijpende lockdowns ingezet. Deze lockdowns zijn bijzonder schadelijk voor de samenleving en we moeten nu nadenken over slimme, wetenschappelijk onderbouwde strategieën om de lockdown af te schalen. Zulke strategieën noemen we exit-strategieën.

Het doel van Strategies versus Corona is om samen exit-strategieën te bedenken, te modelleren, en te evalueren in een project dat Open Science principes koppelt aan burgerparticipatie. Dit zullen we doen in vier fases.

Fase 1: Ideeën generen. We nodigen iedereen uit om ideeën in te sturen die als basis kunnen dienen voor exit-strategieën waarmee de lockdown afgeschaald kan worden. Daarnaast kan iedereen criteria aandragen waarlangs deze strategieën geëvalueerd zouden moeten worden. Ideeën kunnen de vorm hebben van een uitgewerkt wetenschappelijk artikel (zoals Vlas & Coffeng, 2020) maar ook minder gestructureerde gedachten en losse ideeën die je voorbij hebt zien komen kun je indienen. Je kunt jouw idee hier insturen. Een overzicht van alle inzendingen is hier te vinden.

Fase 2. Modelleren. In deze fase doen we een beroep op wetenschappers uit verschillende disciplines om samen exit-strategieën voor te stellen en in detail te onderzoeken. Deelnemers krijgen toegang tot een Slack channel waarin ideeën worden uitgewisseld en experts elkaar kunnen vinden. Ons doel is om in interdisciplinaire teams te werken aan exit-strategieën en de impact hiervan te onderzoeken. Wil jij meehelpen? Inschrijven kan via deze pagina!

Fase 3: Evalueren. De voorgestelde modellen en exit-strategieën zullen beoordeeld worden door een interdisciplinaire jury die onder meer zal bestaan uit epidemiologen, economen, psychologen en programmeurs.

Fase 4: Optimalisatie en robuustheid bepalen. De strategieën die in de vorige fase geselecteerd zijn zullen worden geoptimaliseerd en beoordeeld worden op hun robuustheid. Zo kunnen we nagaan of de voorspelde effecten van exit-strategieën niet al te gevoelig zijn voor bijvoorbeeld onzekerheden in de metingen.

Met dit initiatief vanuit de samenleving streven wij ernaar om beschikbare expertise samen te ballen, waarbij we zowel de creativiteit van burgers als de kennis van wetenschappers aanspreken.

Heb jij een voorstel voor een exit-strategie en/of een criterium waar een strategie aan moet voldoen?
Laat het ons weten!
Nederlands
English Nederlands